Auditories Energétiques


La sensibilització general de viure tots en un mateix món cada
vegada més contaminat i la crisi energètica mundial incrementa la
importància de controlar el consum energètic en habitatges.

Som instal·ladors autoritzats


Lampista

Bateries de comptadors, Muntants d'aigua. Tubs i canonades de coure, polietilè, polietilè reticulat, multicapa, Wirsbo. Sanitaris, Connexions, Lampista en cuines i banys Butlletins i Legalitzacions


Electrictat

Muntants elèctrics, centralització de comptadors. Especialista en electricitat Baixa Tensió. Reparacions i instal·lacions elèctriques Treballem en tots els entorns: Pisos, comunitats de propietaris, locals comercials, naus industrials.


Gas

Instal·lador autoritzat IGV. Empresa instal·ladora autoritzada i certificada de gas. És una garantia per a vostè i els seus. certificacions i butlletins Bateries de comptadors muntants d'aigua, Correcció de defectes Altes de Gas, anàlisi de combustió.


Térmiques i Clima

Instal·ladors i mantenidors d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i climatització. Realitzem estudis per proposar la tecnologia més adequada en cada cas.

Les tres principals raons
per escollir-nos


Empresa

Truca ara! 93 436 49 18

93 436 49 18